Ľavá strana
Pravá strana
 

Školy


Základná škola Pri kríži

Pred školou sa nachádza detské ihrisko, na ktorom žiaci môžu tráviť čas pred alebo po škole. Súčasťou areálu ZŠ Pri...

Čítať viac

Základná škola Nejedlého

"Škola disponuje plnou odbornosťou pedagogických zamestnancov, mimoriadnym záujmom rodičov o výchovno-vzdelávací proces, ako i záujmom zo strany zriaďovateľa. Práve v...

Čítať viac

Základná škola Sokolíková

"Naša škola sa zameriava na implementáciu informačných a komunikačných technológií, vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka, zavádzanie inovatávnych a aktivizujúcich...

Čítať viac
 

Základná škola Beňovského

 "Základná škola Beňovského 1 vznikla 1. 9. 1971, keď sa otvorili jej brány prvýkrát a do školy vstúpili prví žiaci,...

Čítať viac