Ľavá strana
Pravá strana
 

Pravidlá

Pravidlá a bodovací systém sme sa snažili vytvoriť na pilieroch motivácie a férovosti. Pravidlá jednotllivých disciplín budú zverejnené v Novinkách pre ich uskutočnením, tu sa dozviete všetko podstatné o tom, akým spôsobom sa budú zbierať body v lige.

Účastnícke body

Každý žiak získa za účasť na medziškolských súťažiach účastnícke body (ďalej len "UB"). 
Horná hranica počtu zúčastnených žiakov bude pri každej disciplíne vždy jasne zadefinovaná. Počet účastníckych bodov bude určený podľa frekvencie reprezentácie školy. Za prvé tri reprezentácie budú žiakom pripisované bonusové účastnícké body (ďalej len "BUB").  Žiaci, ktorí sa zúčastnia disciplíny v D4L po prvýkrát sú známi ako „prvoreprezentanti“. Prvoreprezentantom môže byť žiak len jedenkrát za školský rok, v ktorejkoľvek disciplíne - ak bude žiak reprezentovať vo futbale ako prvoreprezentant, v ďalšej disciplíne už bude jeho účasť braná ako druhá.

Počet štartov za školu

Počet bonusových účastníckych bodov

Počet účastníckych bodov

Jeden

20

1

Dva

10

1

Tri

5

1

Štyri a viac

0

1

 

Výkonnostné body

V tímových súťažiach budú udeľované body nasledovne:

víťazstvo  300 bodov
remíza  100 bodov
prehra  0 bodov

 

Príklad: Za futbalový turnaj bude môcť jedna škola získať maximálne 900 výkonnostných bodov v prípade, že porazí všetky tri školy, s ktorými sa stretne.

 

V súťažiach jednotlivcov budú bodovaní žiaci, ktorí sa umiestnia od 1. - 10. miesta nasledovne:

Umiestnenie

Počet výkon. bodov

Prvé miesto

100 bodov

Druhé miesto

80 bodov

Tretie miesto

60 bodov

Štvrté miesto

30 bodov

Piate miesto

24 bodov

Šieste miesto

20 bodov

Siedme miesto

 16 bodov

Ôsme miesto

12 bodov

Deviate miesto

8 bodov

Desiate miesto

4 body

 

Koeficient školy

Keďže máme v každej škole rozdielne počty žiakov a chceme zabezpečiť férovú súťaž, rozhodli sme sa súčet účastníckych a výkonnostných vynásobiť koeficientom školy, ktorý vychádza z porovnania počtu žiakov druhého stupňa. Ku koeficientu sme dospeli nasledovným spôsobom. ZŠ Pri kríži ako škola s najväčším počtom má koeficient 1. Koeficient ostatných škôl sme vypočítali vydelením počtu žiakov Pri kríži s počtom ostatných škôl. Vysledné koeficienty sme zaokrúhlili na dve desatinné miesta.

Škola Počet žiakov 2. stupňa Koeficient
ZŠ Beňovského 332 1,,18
ZŠ Nejedlého 270 1,46
ZŠ Pri kríži 393 1
ZŠ Sokolíkova 300 1,31