Ľavá strana
Pravá strana
 
Základná škola Beňovského

Základná škola Beňovského

 "Základná škola Beňovského 1 vznikla 1. 9. 1971, keď sa otvorili jej brány prvýkrát a do školy vstúpili prví žiaci, prví učitelia a aj ďalší pracovníci. 
       

Od roku 1971 sídlila najprv v priestoroch na Borskej ulici, z ktorých sa presťahovala do novej budovy na Húščavovej ulici. Neskôr dostala ulica, na ktorej sídlila základná škola, nový názov a volá sa Beňovského ulica.
 ZŠ_Beňovského.jpg

V roku 1980/1981 došlo k spojeniu základnej školy na Bullovej ulici so základnou školou na Beňovského ulici. V roku 2004 bola k základnej škole na Beňovského ulici pripojená Základná škola na Batkovej ulici.
 

Už od svojho vzniku bola škola zameraná na cudzie jazyky. Od začiatku sa okrem ruského jazyka vyučoval aj anglický jazyk. Mnohí absolventi základnej školy na Beňovského ulici sú dnes osobnosťami slovenského života.

Počas existencie ZŠ sa žiaci aj pedagógovia pričinili o vybudovanie parku pred školou, ktorý od roku 1974 nesie názov Park Družby." (ZŠ Beňovského, 2023)