Ľavá strana
Pravá strana
 
VYHODNOTENIE Školského kola súťažného kvízu

VYHODNOTENIE Školského kola súťažného kvízu

18.12.2023

Celkovo sa kvízu zúčastnilo úctyhodných 943 žiakov!

Obrovský potlesk patrí všetkým žiakom ale aj učiteľom, ktorí boli schopní zorganizovať svoju školu a zabezpečiť tak vyplnenie kvízu. Poďme sa pozrieť koľko žiakov sa zúčastnilo na jednotlivých školách.

Škola Prvoreprezentanti ÚB Percentuálna účasť
ZŠ Pri kríži 270 5857 73%
ZŠ Beňovského 236 5112 76%
ZŠ Sokolíková 220 4769 78%
ZŠ Nejedlého 158 3461 63%

 

Najviac žiakov sa zúčastnilo zo ZŠ Pri Kríži a mali zároveň aj najviac prvoreprezentantov (žiak, ktorý sa zúčastnil reprezentácie školy v rámci DŠL po prvýkrát). Pre objektivitu treba povedať, že ZŠ Pri kríži má zo všetkých 4 škôl aj najviac žiakov na druhom stupni.

Ak účasť prerátame percentuálne, tak vidíme, že najvyšší počet žiakov sa za školu zúčastnilo zo ZŠ Sokolíková až 78%. Priemerne sa kvízu zúčastnilo 72,5% žiakov 2. stupňa všetkých základných škôl. Opäť tlieskame tejto skvelej účasti!

Pozri reelsko na Instagrame!

finalisti.jpg

Z každého ročníka naprieč školami sme chceli udeľovať prvým 10tim aj výkonnostné body. Bohužiaľ sa nám to z technických príčin nepodarilo. Vieme však povedať ktorí žiaci sa z každého ročníka umiestnili na prvých 2 miestach a zabezpečili si tak miesto do finálového súboja v Dome Kultúry Dúbravka!

NEJEDLÉHO
5. ROČNÍK 6. ROČNÍK 7. ROČNÍK 8. ROČNÍK 9. ROČNÍK
Barath 5.B J.Macejka 6.B A Michalko 7C M.Boor8.B E. Motus 9.B
P. Durcek, 5.A A.Baláž 6.B S.Mikas7.C M. Švec 8.B E Šúleková 9.A

 

SOKOLÍKOVÁ
5. ROČNÍK 6. ROČNÍK 7. ROČNÍK 8. ROČNÍK 9. ROČNÍK
T.Klimo 5.B A.Kramolišová6b M.Rochovský 7.A T. Svoboda 8.A K.Kudelásová9.A
M. Gergel 5.A A.Chromeková 6B Jan_Repassky_7A R. Cagarda 8.A m.gergel 9.A

 

BEŇOVSKÉHO
5. ROČNÍK 6. ROČNÍK 7. ROČNÍK 8. ROČNÍK 9. ROČNÍK
A.Hornjak J.Celinak L.Nerad D.Jankola M.Cagáň
T.Tvarožek J.Cetin F.Chmela J.Čahoj L. Cagáňová

 

PRI KRÍŽI
5. ROČNÍK 6. ROČNÍK 7. ROČNÍK 8. ROČNÍK 9. ROČNÍK
F.Butowski 5.C O.TRUTZ 6.C A.Hajíček 7.A M.Mendel 8.A V.Rožárová 9.C
E.Szarvasová 5.C M.Michaľák 6.c D.Babjak 7.A M.Mlynar 8.B N.Bolgáčová 9.C

Všetkým žiakom gratulujeme a držíme palce v "televíznom" finále v Dome Kultúry 20.12.2023.