Ľavá strana
Pravá strana
 
Ako bude prebiehať súťažný kvíz s televíznym finále v Dome kultúry?

Ako bude prebiehať súťažný kvíz s televíznym finále v Dome kultúry?

22.11.2023 | článok | Tím D4L

Súťažný kvíz je prvou vedomostnou disciplínou v rámci prvého ročníka Dúbravskej 4ka Ligy. V tejto disciplíne budú môcť všetky školy získať naozaj veľký počet bodov, nakoľko školského kola sa môžu zúčastniť všetci žiaci druhého stupňa. Žiaci tak budú ocenenÍ účastníckymi bodmi a ak ešte školu nereprezentovali, tak získajú aj bonusové body v rámci prvej reprezentácie školy. Navyše budeme udelovať výkonnostné body prvým 10tim žiakom z každého ročníka. Platforma Kahoot nám umožňuje sledovať výsledky správnych odpovedí ale aj času. Na základe týchto krtiérií budeme vedieť zoradiť 10 najúspešnejších študentov z každého ročníka naprieč všetkými 4 školami. Týto študenti budú ocenení výkonnostnými bodmi podľa našej tabuľky oceňovania súťaží jednotlivcov

Ako sme už naznačili, kvíz bude pozostávať zo školského a finálového kola. Školského kolo sa uskutoční na každej škole zvlášť. "Televízne", finálové kolo sa uskutoční v červenej sále v Dome Kultúry Dúbravka. 

Kahoot.jpg

Školské kolo súťažného kvízu

Školské kolo bude prebiehať počas týždňa od 4.12. do 8.12. na hodinách informatiky. Budeme používať kvízovú platformu Kahoot cez ktorú sa každý zo súťažiacich prihlási a zodpovie kvízové otázky. Kvízové otázky pozostávajú celkovo z 10 oblastí.

História Fauna a flóra
Slovensko Dúbravka
Šport Sociálne siete a internet
Ľudské telo Filmy, seriály a rozprávky
Vynázely a objavy Známe osobnosti

Hodnotenie kvízu

Hodnotí sa počet správnych odpovedí a čas, ktorý súťažiaci potreboval na správnu odpoveď. V prípade rovnosti počtu správnych odpovedí tak bude rozhodovať čas, ktorý súťažiaci na odpovede potrebovali. Žiaci budú hodnotení v rámci ročníka. To znamená, že napr. žiaci 5teho ročníka budú hodnotení iba v porovnaní s ostatnými žiakmi 5teho ročníka. 

Zo školského kola sa 2 najúspešnejší žiaci z každého ročníka kvalifikujú do tzv. "televízneho" finále v Dome Kultúry. Za každú školu vzniknú 2 tímy pozostávajúce z 5tich žiakov z každého ročníka. To znamená, že finálový tím bude tvoriť jeden žiak 5. ročníka, jeden žiak 6. ročníka, jeden žiak 7. ročníka, jeden žiak 8. ročníka a jeden žiak 9. ročníka. V tomto zložení pôjdu žiaci reprezentovať školu do Domu Kultúry.

Bodovanie do Dúbravskej 4ka Ligy

Školské kolo bude oceňované účastníckymi bodmi a výkonnostnými bodmi. To znamená, že každý žiak bude mať možnosť pre svoju školu získať 1 účastnícky bod plus bonusové, účastnícke body za prvú (20b), druhú (10b), alebo tretiu (5b) reprezentáciu. Ak žiak ešte v tomto ročníku nereprezentoval, tak účasťou v súťažnom kvíze bude môcť pre svoju školu získať 1 účastnícky bod plus 20 bonusových, účastníckych bodov za prvú reprezentáciu. Dokopy tak získa jeden žiak, ktorý reprezentuje školu v rámci Dúbravskej 4ka Ligy po prvýkrát až 21 účastníckych bodov.

10 najúspešnejších žiakov z každého ročníka v porovnaní s ostatnými žiakmi toho istého ročníka z iných škôl bude ocenených výkonnostnými bodmi. Záležať bude na správnych odpovediach a zároveň času koľko bude žiak potrebovať na každú odpoveď.

 

Umiestnenie

Počet výkon. bodov

Prvé miesto

100 bodov

Druhé miesto

80 bodov

Tretie miesto

60 bodov

Štvrté miesto

30 bodov

Piate miesto

24 bodov

Šieste miesto

20 bodov

Siedme miesto

 16 bodov

Ôsme miesto

12 bodov

Deviate miesto

8 bodov

Desiate miesto

4 body

 

5na5.jpg

"Televízne" finále v Dome Kultúry

V Dome Kultúry sa 20.12.2023 stretne celkovo 8 finálových tímov. Finále bude prebiehať na tzv. televízny spôsob. V kvízovom súboji sa stretnú vždy 2 školské tímy a budú odpovedať na otázky položené moderátorom. 

Finálový súboj bude tvorený:

  • • tímovými otázkami 
  • • otázkami pre jednotlivcov

Na tímové otázky bude odpovedať celý tím. Moderátor položí otázku a žiaci sa budú hlásiť o možnosť odpovedať stlačením tlačidla. Po stlačení tlačidla bude mať tím, ktorý  sa prihlásil ako prvý niekoľko sekúnd na odpoveď. Ak neodpovie, alebo odpovie nesprávne, možnosť odpovedať dostane druhý tím. 

Otázky pre jednotlivcov budú fungovať na spôsob 5proti5. Dvaja žiaci rovnakého ročníka prídu k pultíku a od moderátora dostanú otázku. Ten kto sa prihlási prvý bude mať možnosť odpovedať. Ak neodpovie správne, alebo vôbec, možnosť odpovedať dostane súper.

Kompletné informácie k televíznemu finále budú uverejnené na našej webovej stránke pred samotným finále.